Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków dla sektora społeczno - gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013


Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" przypomina o ogłoszonym naborze wniosków o dofiansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013 dla sektora społeczno - gospodarczego na następujące rodzaje operacji:

Termin składania wniosków: od 19.09.2012 r. do 18.10.2012 r.

Miejsce składania wniosków :

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Więcej informacji nt. trwającego naboru wniosków można uzyskać w Lokalnej Grupie Rybackiej "Opolszczyzna" (tel. 77 403 31 72,

e-mail:


Wersja XML