Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFProtokół 2/2018.pdf

z posiedzenia komisji powołanej do oceny ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.


Wersja XML