Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i rekreacji - II półrocze

  Brak opisu obrazka
  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – II półrocze 2020 r.
  Data publikacji: 30-06-2020 13:25
 • Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Gminie Tułowice

  Brak opisu obrazka
  Gmina Tułowice z najwyższą frekwencją spośród wszystkich gmin w powiecie opolskim
  Data publikacji: 30-06-2020 09:35
 • Zaproszenie dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi KRUS

  Brak opisu obrazka
  Zbliżają się wakacje - wykorzystaj wolny czas na poznanie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym
  Data publikacji: 29-06-2020 11:29
 • Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz

  Brak opisu obrazka
  W 2020 roku większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzona jest po hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma celu zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
  Data publikacji: 29-06-2020 11:26
 • Zapisy przez internet na darmowe porady prawne

  Brak opisu obrazka
  Link do zapisów: https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html
  Data publikacji: 26-06-2020 13:43
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej - 26.06.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
  Data publikacji: 26-06-2020 08:30
 • Frekwencyjna bitwa o wozy strażackie 2020

  Brak opisu obrazka
  w każdym województwie, gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki
  Data publikacji: 25-06-2020 14:06
 • Wakacje 2020 - i ty zostaniesz Indianinem

  Brak opisu obrazka
  Poznamy życie w wiosce indiańskiej, zmierzymy się z rozmaitymi wyzwaniami, będziemy poznawać swoje mocne i słabe strony. Będziemy lepić z gliny, wyszywać , trafiać do celu i tropić.
  Data publikacji: 23-06-2020 12:21
 • Ogłoszenie o konsultacjach projektu podziału na obwody łowieckie

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom (ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego)
  Data publikacji: 23-06-2020 12:12
 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23.06.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Data publikacji: 23-06-2020 09:45
 • Zakończenie wyjątkowego roku szkolnego

  Brak opisu obrazka
  Materiał filmowy "Zakończenie wyjątkowego roku szkolnego"
  Data publikacji: 22-06-2020 09:43
 • Budynek starej poczty jak nowy

  Brak opisu obrazka
  Materiał filmowy "Budynek starej poczty jak nowy!"
  Data publikacji: 22-06-2020 09:38
 • Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

  Brak opisu obrazka
  Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc
  Data publikacji: 17-06-2020 12:30
 • Powszechny Spis Rolny 01.09-30.11.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Od 15 czerwca do 8 lipca trwa nabór na rachmistrza spisowego, jesteś zainteresowany? Zgłoś się do urzędu Miejskiego w Tułowicach
  Data publikacji: 16-06-2020 13:53
 • Informacja z dnia 16.06.2020 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Tułowic ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Tułowice.
  Data publikacji: 16-06-2020 13:24
Wersja XML