Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach”


       W dniu 2 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Burmistrz Andrzej Wesołowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski” w ramach którego Gmina Tułowice realizuje zadanie pn. „Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach”.

Do wspólnego projektu przystąpiło osiem gmin należących do Aglomeracji Opolskiej  oraz Powiat Opolski.

Środki przekazane na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przeznaczone będą na budowę ścieżek pieszo –rowerowych i parkingów Bike&Ride oraz Park&Ride.

W gminie Tułowice w ramach projektu przy dworcu PKP powstanie centrum przesiadkowe tj. parking Bike&Ride z 18 stanowiskami dla rowerów oraz parking Park&Ride z 8 miejscami postojowymi dla samochodów. Oprócz tego na szlaku od Tułowic Małych zostanie poszerzona ścieżka do 2,5 m szerokości  W strefie uspokojonego ruchu powstaną również wyniesione skrzyżowania ulic w celu nadania pierwszeństwa rowerom. Powstaną nowe ścieżki rowerowe min. na ulicy Morelowej i Brzoskwiniowej. W ramach inwestycji  w gminie powstanie infrastruktura pieszo – rowerowa o długości 3,57 km. Szacowany koszt inwestycji to 1.814.053,37 PLN, w tym 1.667.330,03 PLN to wydatki kwalifikowane –  z tego  85% to środki unijne.

Wspólny projekt przyczyni się do znacznie częstszego korzystania z transportu publicznego oraz rozbudowy infrastruktury sprzyjającej rowerzystom.


IMG_4823.jpeg IMG_4861.jpeg IMG_4880.jpeg IMG_4907.jpeg

Wersja XML