Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na przebudowę ulicy Szkolnej w Tułowicach


11 lipca, na uroczystej konferencji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski oraz Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405”. Projekt ten jest współfinansowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W ramach jego realizacji wymieniona zostanie sieć wodociągowa, nawierzchnia zostanie ułożona z kostki kamiennej, wymienione zostaną chodniki i zjazdy, a także wymienione zostanie oświetlenie.  Otrzymana kwota dofinansowania to 535 628,21 zł.


DSC_0299.jpeg DSC_0307.jpeg DSC_0312.jpeg

Wersja XML