Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta Gminy Tułowice w sprawie ćwiczebnego uruchomienia syren


          Zawiadamiam mieszkańców Gminy Tułowice, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu przekazało informację o planowanym na dzień 23 października 2013 roku ćwiczeniu taktyczno – specjalnym w ramach, którego pomiędzy godziną 10.00 a 11.00 na terenie województwa opolskiego zaplanowano dwukrotne uruchomienie syren alarmowych. Sygnały o „ogłoszeniu alarmu” oraz „odwołaniu alarmu” związane będą z ćwiczeniem doskonalącym i zgrywającym wspólne działanie instytucji i służb państwowych w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej. W pierwszej kolejności nastąpi ćwiczebne ogłoszenie alarmu z wykorzystaniem modulowanego dźwięku syren w okresie trzech minut, po czym nastąpi przekazanie sygnału odwołującego (ćwiczebny) alarm z wykorzystaniem ciągłego dźwięku syren w okresie trzech minu

 


       Wójt Gminy Tułowice  
           Wiesław Plewa


 

Wersja XML