Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka


           Gmina Tułowice jest niezwykle atrakcyjną przestrzenią pod względem przyrodniczym, gospodarczym i turystycznym o rozwiniętej infrastrukturze technicznej, gwarantującej czystość i bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Głównym celem jest rozwój działalności agroturystycznej, stworzenie odpowiedniego zaplecza turystycznego na bazie już istniejących obiektów: kompleksu sportowego "ORLIK", krytej pływalni, nowoczesnej hali sportowej, ścieżek pieszo-rowerowych.

Do mocnych stron wyróżniających gminę Tułowice w regionie opolskim oraz stanowiących jej potencjał rozwojowy należą:

              Od roku 2003 w Urzędzie Gminy w Tułowicach działa punkt konsultacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do głównych zadań punktu należy informowanie i pomoc osobom zamierzającym otworzyć własną działalność gospodarczą, dostępne są aktualne przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej jak również bieżące informacje o możliwościach zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy. Punkt konsultacyjny oferuje także pomoc już istniejącym podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie modernizacji i dostosowania do norm unijnych, ale i szansy na otrzymanie dotacji z funduszy przedakcesyjnych. W celu nawiązania współpracy z organizacją samorządu gospodarczego na terenie gminy oraz zapoznania się z problemami małych i średnich przedsiębiorstw z inicjatywy władz gminy zostało zorganizowane I Forum Gospodarcze pod nazwą "Rozwój gospodarczy gminy naszym wspólnym celem", które poświęcono problemom tutejszych przedsiębiorców.


Wersja XML