Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać:

od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,

od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną – papierowo w OPS lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

Ważne!

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do dnia 30 kwietnia 2021 r. – wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia za miesiąc czerwiec 2021r.
następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Więcej informacji o terminach składania wniosków znajdziesz również na stronie internetowej gov.pl https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-terminy-skladania-wnioskow-na-okres-swiadczeniowy-20212022


PDFRodzina 500+ - informator.pdf


PDFRodzina 500+ - ulotka.pdf


Wersja XML