Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej AO ma być dokumentem tworzonym przy współudziale nas wszystkich -  mieszkańców aglomeracji, stąd niezwykle ważnym jest wspólne zaangażowanie oraz zebranie danych, zapoznanie się z doświadczeniami oraz potrzebami związanymi z przemieszczaniem się.

W celach promocyjno – informacyjnych Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska stworzyło stronę na Facebook’u – Mobilnao – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (nazwa profilu: @mobilnAO). Będzie ona głównym źródłem informacji na temat etapów prac nad dokumentem. Aktualnie promujemy wypełnienie ankiety (termin wypełnienia mija 16.09.2021 r.), która ma pokazać potrzeby mieszkańców związane z mobilnością. Bezpośredni link do ankiety: https://forms.gle/ssEX1BfQLswBkyKW6

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej szeroko pojętego transportu na terenie Aglomeracji Opolskiej, której członkiem jest Gmina Tułowice.


Wersja XML