Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” rozpoczęta


W Sali widowiskowej rozpoczęła się realizacja projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16.0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych.

W ramach realizacji projektu prowadzone są zajęcia terapeutyczno – oddechowe prowadzone przez Panów Andrzeja Skibę oraz Dariusza Różańskiego. W zajęciach bierze udział 15 osobowa grupa seniorów z terenu naszej gminy.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z pierwszych zajęć.


Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML