Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolski Klub Strzelecki "HUSARZ"


Opolski Klub Strzelecki "HUSARZ" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych powołanym w celu krzewienia sportu strzeleckiego, strzeleckiej rekreacji, kolekjconerstwa broni, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszenia osób zajmujacych się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni.

Strona internetowa:

http://www.okshusarz.pl

Facebook:

Husarz


Wersja XML