Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczny Punkt Kontaktowy


Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" którego KIG jest partnerem, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zamieszczenia poniższych linków do filmów promocyjnych elektronicznego Punktu Kontaktowego na Państwa stronie internetowej.
 
https://www.youtube.com/watch?v=92hLPOtkp1g
 
https://www.youtube.com/watch?v=B8d9i4Zw3hM
 
Jednym z zadań KIG jest promocja ePK wśród organizacji otoczenia biznesu oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców.
 
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z profilem facebook ePK: www.facebook.com/eugopl
Wersja XML